FR NLOFFICE BUILDING

Een verzekering die uw kantoorgebouwen of de kantoorgebouwen die u huurt beschermt

Wie kan intekenen? Alle eigenaars, eigenaars-bewoners of huurders van een kantoorgebouw

Wie zijn de begunstigden? De verzekeringnemer en de benadeelde derden

Welke schadegevallen? Alle materiële schade of het verlies van verzekerde goederen naar aanleiding van een onverwachte gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekering

De sterke punten

 • Een dubbele bescherming in één product: voor de eigenaar en voor de bewoners van het gebouw
 • Het gebouw is volledig gedekt, zowel het omhulsel als de inhoud
 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden is volledig gedekt

#1 Een verzekering die uw kantoren beveiligt tegen alle mogelijke incidenten

Wij vergoeden de veroorzaakte schade tegen nieuwwaarde, zowel voor het gebouw als voor het meubilair.

Naast de klassieke garanties (brand en aanverwante gevaren, waterschade en glasbreuk) dekken wij ook specifiekere gebeurtenissen zoals:

 • glasbreuk ten gevolge van supersonische vluchten
 • brandstoflekken
 • vandalisme en kwaadwilligheid, inclusief graffiti
 • aanslagen of arbeidsconflicten
 • schade veroorzaakt door het gebruik van een goederenlift tijdens de verhuizing van een bewoner
 • schade veroorzaakt tijdens een inbraak of poging tot inbraak
 • schade aan de technische installaties van het gebouw, inclusief
  • de liften en goederenliften voor privégebruik
  • de verwarmings-, airconditionings- en waterzuiveringsinstallaties
  • de beschermings- en domoticatoestellen
  • de toestellen voor hydrotherapie en relaxatie
  • de zogenaamde installaties voor ‘groene energie’.

Wij dekken ook de kosten voor:

 • het herstellen van de gebouwen inclusief de tuinen
 • de redding van de bewoners of derden die aanwezig zijn in het gebouw
 • de beveiliging van de verzekerde goederen in het gebouw (of in een aan aanpalend gebouw)
 • graaf- en afbraakwerken die nodig zijn voor de heropbouw
 • opsporing en herstelling van water- of brandstoflekken die schade hebben veroorzaakt en terugbetaling van het water/de brandstof dat/die hierbij verloren is gegaan
 • opsporing en herstelling van de gebreken aan de elektrische installatie die de schade hebben veroorzaakt en terugbetaling van de voedingsmiddelen die bedorven of ontdooid zijn ten gevolge van de elektrische panne.

#2 Een verzekering die u als eigenaar of bewoner vergoedt

In geval van schade wordt uw schadevergoeding met 5 % verhoogd (met een maximum van € 25 000) om u te vergoeden voor de diverse kosten die u hebt opgelopen ten gevolge van het schadegeval. Indien u als eigenaar uw pand niet kunt verhuren tijdens de duur van de heropbouw, geniet u trouwens een schadevergoeding die overeenkomt met de misgelopen huurgelden.

Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan het meubilair van de bewoners tijdens de bovenvermelde gebeurtenissen, maar ook

 • materiële schade veroorzaakt door een constructiefout of door een gebrekkig onderhoud van het gebouw ;
 • de kosten voor de tijdelijke herhuisvesting terwijl het gebouw onbewoonbaar is ten gevolge van het gedekte schadegeval.

#3 Een verzekering die u als eigenaar of bewoner beschermt

U geniet ook een uitgebreide burgerlijke aansprakelijkheid in geval van schade aan de bezittingen van derden of wanneer een derde slachtoffer is van de burenhinder of milieu-inbreuken gekoppeld aan dit schadegeval.

Wanneer een bewoner of een derde (met name een vrijwilliger van de reddingsdiensten) gewond raakt, dekt de verzekering de medische kosten of betaalt ze een schadevergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

De huurders genieten ook een afstand van verhaal door de eigenaar indien zij verantwoordelijk zijn voor het schadegeval.


Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.