FR NL

Wie zijn we?

Elitis Insurance is een gevolmachtigde onderschrijver die jarenlang op de markt aanwezig is, en gemandateerd is door grote, erkende verzekeringsmaatschappijen.

Op strategisch vlak onderscheiden we ons doordat we nicheproducten uitwerken voor specifieke doelgroepen.

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht om aan de specifieke behoeften van de horeca- en de vastgoedsector te voldoen. Dankzij het succes van de producten die het voor deze sectoren ontwikkelde, werd het al snel de referentie in de sector.

Meer weten…

Onze aanpak

Als gevolmachtigde onderschrijver beschikt Elitis Insurance over volmachten van verschillende toonaangevende verzekeraars. Op basis daarvan kunnen we efficiënte verzekeringsoplossingen vanaf de analyse en het ontwerp tot het beheer en de evolutie van deze oplossingen om aan de behoeften van onze klanten aandacht te blijven schenken.

Om een optimale service te waarborgen voor onze klanten werken wij bewust samen met een beperkt aantal partnermakelaars.

ANALYSE

Analyse

We bestuderen de specifieke behoeften van onze klanten, federaties, beroepsverenigingen, vakgenootschappen of belangrijke leden van de sector en stellen samen de verzekeringsdekkingen op die de betrokken sector of het betrokken beroep nodig heeft.

ONTWIKKELING

Ontwikkeling

Op basis van de vastgestelde behoeften gaan we op de markt op zoek en/of creëren we de waarborgen die aan de volledige dekking kunnen voldoen. We maken de eerste versie van de algemene voorwaarden klaar.

AANMAAK

Aanmaak

We stellen de algemene en bijzondere voorwaarden vast en bepalen de limieten en dekkingsplafonds om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.

OPLEIDING &
INFORMATIE

Opleiding &
informatie

Zodra het product klaar is, begeleiden we de aanvrager en informeren hem en/of leiden hem op over het nieuwe product. We stellen hem een toolkit ter beschikking (brochures, informatiedocumenten, contactopleiding, enz.)

PREVENTIE

Preventie

Omdat alle klanten uniek zijn, laten wij op onze kosten een expertise van het te verzekeren risico uitvoeren door een onafhankelijke erkende expert. Deze expertise heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats een duidelijk beeld krijgen van het risico om, aan de hand daarvan, het best geschikte contract te kunnen opstellen. En ten tweede is de expertise belangrijk om de klant te helpen bij de preventie en bescherming van zijn onderneming.

BEHEER

Beheer

Een competent technisch en administratief team, ondersteund door krachtige beheersystemen, bereidt de contracten voor en volgt de schadegevallen op.

EVOLUTIE

Evolutie

Aangezien de wereld voortdurend in beweging is, veranderen gaandeweg ook de vragen van onze klanten. We maken er een erezaak van om onze producten te verbeteren en ze daardoor aan de behoeften van onze klanten aan te passen.

Analyse

We bestuderen de specifieke behoeften van onze klanten, federaties, beroepsverenigingen, vakgenootschappen of belangrijke leden van de sector en stellen samen de verzekeringsdekkingen op die de betrokken sector of het betrokken beroep nodig heeft.

Ontwikkeling

Op basis van de vastgestelde behoeften gaan we op de markt op zoek en/of creëren we de waarborgen die aan de volledige dekking kunnen voldoen. We maken de eerste versie van de algemene voorwaarden klaar.

Aanmaak

We stellen de algemene en bijzondere voorwaarden vast en bepalen de limieten en dekkingsplafonds om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.

Opleiding &
informatie

Zodra het product klaar is, begeleiden we de aanvrager en informeren hem en/of leiden hem op over het nieuwe product. We stellen hem een toolkit ter beschikking (brochures, informatiedocumenten, contactopleiding, enz.)

Preventie

Omdat alle klanten uniek zijn, laten wij op onze kosten een expertise van het te verzekeren risico uitvoeren door een onafhankelijke erkende expert. Deze expertise heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats een duidelijk beeld krijgen van het risico om, aan de hand daarvan, het best geschikte contract te kunnen opstellen. En ten tweede is de expertise belangrijk om de klant te helpen bij de preventie en bescherming van zijn onderneming.

Beheer

Een competent technisch en administratief team, ondersteund door krachtige beheersystemen, bereidt de contracten voor en volgt de schadegevallen op.

Evolutie

Aangezien de wereld voortdurend in beweging is, veranderen gaandeweg ook de vragen van onze klanten. We maken er een erezaak van om onze producten te verbeteren en ze daardoor aan de behoeften van onze klanten aan te passen.

Onze oplossingen