FR NLUNEXPECTED DEATH COVER

Een verzekering die zorgt voor uw naasten bij plots overlijden

Wie kan intekenen? Iedere particulier of elke onderneming die het overlijden van een van haar bestuurders wil dekken

Wie zijn de begunstigden? Uw gezin of uw onderneming

Welke schadegevallen? Uw onverwachte overlijden ten gevolge van een ongeval of een plotse ziekte.

De sterke punten

 • Een goed compromis tussen de verzekering ‘overlijden door ongeval’ en de overlijdensverzekering ‘alle oorzaken’
 • U kunt intekenen tot de leeftijd van 79 jaar
 • Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen
 • Beknopte medische vragenlijst
 • Geen financiële aanvaarding (bij verzekerd kapitaal lager dan € 750 000)
 • Eenmalige premie mogelijk (in plaats van een jaarlijkse premie)

#1 Waarom een verzekering tegen onverwacht overlijden?

 • Om de financiële gevolgen voor uw familie te dekken
 • Om te vermijden dat uw familie of uw onderneming uw lopende kredieten moet blijven financieren
 • Om de schenkingsrechten te dekken
 • Om de financiële gevolgen van het overlijden van een bestuurder van uw onderneming te dekken

#2 Een verzekering die de meeste gevallen van onverwachte overlijdens dekt

U bent niet alleen gedekt tegen ongevallen (oorzaak van gemiddeld 5 % van alle overlijdens), maar ook tegen 10 ziektes die een onverwacht overlijden tot gevolg hebben:

 1. Infectieuze meningitis, een acute infectie die een ontsteking van het hersenvlies veroorzaakt
 2. Cerebrovasculair accident
 3. Hartaderbreuk, hetzij ten gevolge van een aangeboren afwijking, hetzij ten gevolge van een atheroom
 4. Longembolie zonder gekende aanleg
 5. Acute hepatitis met ernstige en acute gevolgen voor de lever
 6. Acute pancreatitis waarvan de oorzaak niet gekoppeld is aan alcoholverbruik
 7. Acute peritonitis (*)
 8. Aortaklepstenose (*)
 9. Myocarditis (*)
 10. Myocardinfarct (*)

* zonder gekende of reeds medisch behandelde antecedenten

Zo bent u gedekt tegen een groot deel van de doodsoorzaken en dit tegen een veel voordeliger tarief dan bij een overlijdensverzekering “alle oorzaken”.


#3 U beslist over het bedrag van de schadevergoeding voor uw familie

U bepaalt het bedrag van het kapitaal dat aan uw familie zal worden uitbetaald bij uw overlijden, met een maximum van € 10 000 000. Het gaat om een eenmalig bedrag dat in één keer wordt gestort (en niet om een rente).

U bepaalt de duur van het contract, dit wil zeggen de periode gedurende welke u gedekt wilt zijn (6 maanden, 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar). U kunt deze verzekering uiteraard verlengen op de vervaldatum.


Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.