FR NLHOTEL INSURANCE 2.0

Een totaaloplossing die uw activiteit optimaal beschermt

Wie kan intekenen? Elke eigenaar of huurder van een hotel

Wie zijn de begunstigden? De eigenaar of huurder, de gevolmachtigden en vennoten en de klanten

Welke schadegevallen? Alle materiële schade, het verlies van verzekerde goederen en het bedrijfsverlies naar aanleiding van een onverwachte gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekering

De sterke punten

 • Een verzekering ontwikkeld door en voor hotelhouders
 • Een oplossing die is goedgekeurd door uw beroepsvereniging
 • Een geïntegreerde totaalaanpak: al uw verzekeringen in één pakket
 • Premietarieven onderhandeld voor uw sector, tot 30 % goedkoper
 • Het gebouw en de inhoud worden verzekerd tegen nieuwwaarde

#1 Een verzekering die uw gebouwen en de inhoud ervan beschermt

Wij vergoeden alle veroorzaakte schade:

 • aan gebouwen ten bedrage van hun wederopbouwwaarde, met inbegrip van zwembaden, thermische installaties, serres en zonnepanelen
 • aan goederen, materiaal (met inbegrip van computermateriaal) en koopwaren die zich in de gebouwen bevinden, met inbegrip van de goederen van de klanten.

HOTEL INSURANCE 2.0 biedt een specifiek brandverzekeringspakket voor hotels

Naast de klassieke waarborgen (brand en aanverwante gevaren, waterschade, omgevallen bomen en glasbreuk) dekken wij ook specifiekere incidenten zoals:

 • natuurrampen zoals storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • het lekken van brandstof en rook- en roetsporen
 • het lekken van aquariums, viskaren en waterbedden; de accidentele insijpeling van water langs de dichtingsvoegen van het sanitair
 • de ontdooiing of het bederf van voedingsmiddelen door het stilvallen van of een defect aan de installaties ;
 • huiszwammen ten gevolge van waterschade ontstaan tijdens de verzekerde periode ;
 • het breken van glasramen, glazen koepels, zonnepanelen, doorschijnende panelen van kunststof, uithangborden, spiegels en vitrokeramische platen
 • schade door botsing met een voertuig, een dier …
 • vandalisme en kwaadwilligheid
 • aanslagen en arbeidsconflicten.

Wij dekken de expertise-, herstellings- en herinrichtingskosten van de beschadigde goederen, net als de kosten voor :

 • de opsporing en herstelling van de waterleidingen die het lek veroorzaakten
 • de terugbetaling van de weggelekte brandstof
 • de opslag van de geredde goederen in een meubelbewaarplaats.

#2 Een verzekering die u als uitbater beschermt

HOTEL INSURANCE 2.0 vergoedt u bij sluiting van uw hotel.

Wij waarborgen de betaling van vergoedingen die bestemd zijn voor het handhaven van het bedrijfsresultaat van uw onderneming tijdens de vergoedingsperiode wanneer uw activiteit volledig of gedeeltelijk onderbroken werd ten gevolge van een schadegeval dat vergoed wordt in geval van gedekte gevaren. Dit is gebaseerd op het omzetcijfer.

Wij komen eveneens exclusief tussen in de volgende gevallen: geblokkeerde toegang, besmetting, zelfmoord en besmetting door gevaarlijke dieren.

HOTEL INSURANCE 2.0 biedt u een uitgebreide rechtsbijstand.

U geniet een rechtsbijstand die uitgebreid is tot acties ondernomen tegen of door de hotelhouder in het kader van

 • sociale bescherming (RVA, RSZ, ziekenfondsen, arbeidsgeneeskundige diensten …)
 • rbeidsrecht (betwisting van een ontslag, vordering van overuren …)
 • iscaal recht (geschil ten gevolge van een controle)
 • dministratief recht (probleem met een overheidsdienst zoals het FAVV …)
 • ermogensrecht (geschil over uw eigendom met de buren of met ondernemingen die werken, herstellingen of onderhoud uitgevoerd hebben of met dienstverleners …)
 • andelsrecht (geschil met een klant of een leverancier).

HOTEL INSURANCE 2.0 biedt een ruime BA-dekking

In geval van een incident is uw aansprakelijkheid gedekt, voor schade veroorzaakt

 • aan goederen van klanten die afgegeven zijn aan de receptie, in een bewaakte vestiaire of met het oog op een dienst (wassen, strijken …)
 • aan de klant, door voedselvergiftiging
 • door de dronken toestand van een van uw klanten, waarvoor u medeaansprakelijk bent.

#3 Bijstand voor uw klanten

Zodra een gedekt schadegeval zich voordoet, krijgen uw klanten de volgende bijstand :

 • repatriëring naar hun land van herkomst als ze ziek zijn of overlijden
 • de diensten van een psycholoog en/of tolk
 • depanneren/slepen van hun voertuig dat met panne op de hotelparking staat
 • vervoer naar het consulaat van hun land bij verlies van identiteitsdocumenten.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.