FR NL

Wie zijn we ?

ELITIS INSURANCE werd in 2009 opgericht, toen de huidige afgevaardigde bestuurder besliste om een verzekeringsproduct te ontwikkelen dat perfect afgestemd was op de specifieke noden van hotels met drie en meer sterren. Daarom zette hij een nauwgezet en efficiënt proces op poten om de noden van de sector te identificeren en een product op maat uit te tekenen.

Al snel bleek dat de hotelsector niet de enige was die problemen had om in het aanbod van grote, traditionele verzekeringsmaatschappijen de geknipte verzekeringsformule te vinden.

Na het succes in de hotelsector besliste Elitis Insurance dan ook om samen met andere doelgroepen specifieke producten uit te werken. Dat gebeurde onder meer voor restaurants (ontwikkeld met de Federatie HoReCa), voor appartementsgebouwen in mede-eigendom (ontwikkeld met erkende professionele beheerders) en voor kantoorgebouwen, bejaardencentra, vakantiehuizen …

Omdat de activiteiten sterk groeiden en er meer producten ontwikkeld moesten worden, deed Elitis Insurance een beroep op diverse erkende experts in verzekeringen en herverzekeringen.

Wat doen we ?

Als gevolmachtigde onderschrijver beschikt Elitis Insurance over onderschrijvings- en beheermandaten van verschillende vooraanstaande verzekeraars.

Op strategisch vlak onderscheiden we ons door de uitwerking van nicheproducten bestemd voor specifieke doelgroepen.

Onze oplossingen zijn tegelijk globaal en flexibel omdat we inzicht verwerven in het werkterrein van de klanten, hun filosofie respecteren en oor hebben voor hun doelstellingen.

We staan sterk door onze professionele en technische knowhow: we bedenken hoogwaardige oplossingen op maat voor uw professionele en persoonlijke projecten, inclusief een uitstekend schadebeheer.

ELITIS INSURANCE wil met zijn klanten en hun makelaars degelijke langetermijnrelaties uitbouwen en onderhouden, op basis van een continue dialoog. Daarom kozen we er bewust voor om samen te werken met een beperkt aantal makelaars.

Analyse

We bestuderen de specifieke behoeften van onze klanten, federaties, beroepsverenigingen, vakgenootschappen of belangrijke leden van de sector en stellen samen de verzekeringsdekkingen op die de betrokken sector of het betrokken beroep nodig heeft.

Ontwikkeling

Op basis van de vastgestelde behoeften gaan we op de markt op zoek en/of creëren we de waarborgen die aan de volledige dekking kunnen voldoen. We maken de eerste versie van de algemene voorwaarden klaar.

Aanmaak

We stellen de algemene en bijzondere voorwaarden vast en bepalen de limieten en dekkingsplafonds om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.

Opleiding &
informatie

Zodra het product klaar is, begeleiden we de aanvrager en informeren hem en/of leiden hem op over het nieuwe product. We stellen hem een toolkit ter beschikking (brochures, informatiedocumenten, contactopleiding, enz.)

Preventie

Omdat alle klanten uniek zijn, laten wij op onze kosten een expertise van het te verzekeren risico uitvoeren door een onafhankelijke erkende expert. Deze expertise heeft twee doelstellingen. In de eerste plaats een duidelijk beeld krijgen van het risico om, aan de hand daarvan, het best geschikte contract te kunnen opstellen. En ten tweede is de expertise belangrijk om de klant te helpen bij de preventie en bescherming van zijn onderneming.

Beheer

Een competent technisch en administratief team, ondersteund door krachtige beheersystemen, bereidt de contracten voor en volgt de schadegevallen op.

Evolutie

Aangezien de wereld voortdurend in beweging is, veranderen gaandeweg ook de vragen van onze klanten. We maken er een erezaak van om onze producten te verbeteren en ze daardoor aan de behoeften van onze klanten aan te passen.