FR NLSERENITY SENIOR

Een totaaloplossing die uw activiteit optimaal beschermt

Wie kan intekenen? Elke eigenaar of huurder van een rusthuis

Wie zijn de begunstigden? De eigenaar of de huurder, de gevolmachtigden en vennoten alsook de bewoners

Welke schadegevallen? Alle materiële schade, verlies van bezittingen en bedrijfsverlies ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekering.

De sterke punten

 • Een verzekering ontwikkeld door en voor beheerders van rusthuizen
 • Een allriskdekking voor uw computer-, keuken en medisch materiaal
 • Een verzekering voor beschadiging van roerende goederen en diefstal met betrekking tot de inboedel van uw bewoners
 • Een geïntegreerde totaalaanpak voor al uw verzekeringen en die van uw bewoners
 • Het gebouw en de (roerende) inhoud worden verzekerd tegen nieuwwaarde

Een oplossing voor de instelling

#1 Een verzekering die uw gebouwen en de inhoud ervan beschermt

Wij vergoeden alle schade veroorzaakt:

 • aan gebouwen ten bedrage van hun wederopbouwwaarde, met inbegrip van zwembaden, thermische installaties en zonnepanelen;
 • aan goederen, materiaal (met inbegrip van computer-, medisch of keukenmateriaal) en goederen die zich in de gebouwen bevinden, met inbegrip van de goederen van de klanten.

Serenity Senior biedt een specifieke formule voor rusthuizen

Naast de klassieke garanties (brand en aanverwante gevaren, waterschade, omvallende bomen en glasbreuk) dekken wij ook specifiekere gebeurtenissen zoals:

 • natuurrampen zoals storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • brandstoflekken en rook- of roetsporen
 • het lekken van aquariums, viskaren en waterbedden; de accidentele insijpeling van water langs de dichtingsvoegen van het sanitair
 • de ontdooiing of het bederf van voedingsmiddelen door het stilvallen van of een defect aan de installaties
 • huiszwammen ten gevolge van waterschade ontstaan tijdens de verzekerde periode
 • het breken van glasramen, glazen koepels, zonnepanelen, doorschijnende panelen van kunststof, uithangborden, spiegels en vitrokeramische platen
 • materiële schade te wijten aan de botsing van de verzekerde goederen met een voertuig, een dier…
 • vandalisme en kwaadwilligheid
 • aanslagen en arbeidsconflicten.

Wij vergoeden ook de volgende opsporings-, herstellings- en vervangingskosten:

 • de opsporing en herstelling van de waterleidingen die het lek veroorzaakten
 • de terugbetaling van de weggelekte brandstof
 • de opslag van de geredde goederen in een meubelbewaarplaats.

#2 Een verzekering die u als uitbater beschermt

Serenity Senior vergoedt u in geval van sluiting van uw rusthuis

In geval van een gehele of gedeeltelijke sluiting door een gedekt incident vergoeden wij u om het bedrijfsresultaat van uw rusthuis tijdens deze periode te handhaven. De vergoeding wordt berekend op basis van het reële bedrijfsresultaat.

Serenity Senior biedt u een uitgebreide rechtsbijstand

U geniet ook een rechtsbijstand die de volgende aspecten omvat:

 • de strafrechtelijke bescherming van de rechtspersoon
 • de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke bescherming van natuurlijke personen
 • de sociale bescherming
 • het arbeidsrecht
 • de vermogensbescherming
 • De bijstand bij handelsgeschillen (bijvoorbeeld in geval van een geschil met een klant of een leverancier).

Serenity Senior biedt een ruime BA-dekking

In geval van een incident is uw aansprakelijkheid gedekt, voor schade veroorzaakt:

 • inzake burgerrechtelijk aansprakelijkheid uitbating en na levering (bijvoorbeeld voedselvergiftiging);
 • inzake foutloze (objectieve) aansprakelijkheid;
 • inzake beroepsaansprakelijkheid (bedrijfsleider);
 • inzake paramedische burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
 • inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de goederen van de gehuisveste personen;
 • inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers met inbegrip van een individuele ongevallenverzekering voor deze personen.

Een oplossing voor de bewoners

#1 Een brandverzekering

 • We dekken de afstand van verhaal tegen de bewoners.
 • We verzekeren hun inboedel onbeperkt.
 • We nemen eveneens de waarborg voor de beschadiging van roerende goederen op, alsook diefstal met geweld of braak.

#2 Een verzekering die de bewoner verzekert inzake aansprakelijkheid

Serenity Senior verzekert eveneens de BA privéleven van alle bewoners.


#3 Een verzekering die de bewoner verzekert inzake rechtsbijstand

 • Voor de geschillen met de instelling
 • Voor de geschillen op het vlak van verbruik
 • Gezondheid, medische fouten, diagnosefouten…

#4 Een repatriëringsverzekering

Bij overlijden of ziekenhuisopname ten gevolge van een ziekte of een ernstig ongeval nemen we de kosten van een dringende en vroegtijdige terugkeer van de kinderen die zich in het buitenland bevinden ten laste.

De tussenkomst is beperkt tot de kinderen, de echtgenotes of partners en de minderjarige kinderen die hen vergezellen.


Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.