FR NLPROTECT IMMO

Een verzekering die uw appartementsgebouwen beschermt

Wie kan intekenen? De verenigingen van mede-eigenaars en syndici die een appartementsgebouw beheren

Wie zijn de begunstigden? De mede-eigenaars en/of de mede-eigendom, de huurders of een eventuele derde

Welke schadegevallen? Alle materiële schade aan hun appartementen en/of aan de gemeenschappelijke delen ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekering

De sterke punten

 • Een product ontwikkeld op basis van onze uitgebreide ervaring in de vastgoedsector
 • Alle beschermingen voor uw gebouw en voor u in één verzekering, tegen het beste tarief
 • Uw gebouw is volledig gedekt, zowel de gebouwen als de inhoud die toebehoort aan de mede-eigendom
 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden is volledig gedekt

#1 Een verzekering die het gebouw in zijn geheel beschermt

PROTECT IMMO verzekert zowel de private woongedeelten als de gemeenschappelijke delen. Zijn eveneens gedekt: omheiningen, tuinhuisjes, zwembaden en wellnessapparatuur.

Wij vergoeden de geleden schade tegen de vervangwaarde, zowel voor de gebouwen als voor de inhoud die toebehoort aan de mede-eigendom.

In geval van renovatie van het gebouw bent u gedekt tegen de renovatiewaarde. Indien de stedenbouwkundige normen (of energienormen*) bovendien nieuwe en duurdere bouwnormen opleggen, betalen wij ook deze meerkost (zie algemene voorwaarden).


#2 Een verzekering die beschermt tegen alle eventuele incidenten

Naast de klassieke garanties (brand en aanverwante gevaren, waterschade, omvallende bomen en glasbreuk) dekken wij ook specifiekere gebeurtenissen zoals:

 • aanslagen of arbeidsconflicten die schade veroorzaken
 • glasbreuk ten gevolge van supersonische vluchten
 • brandstoflekken
 • vandalisme en kwaadwilligheid
 • schade aan glazen koepels, zonnepanelen en doorschijnende panelen van kunststof
 • schade veroorzaakt door het gebruik van een goederenlift tijdens de verhuizing van een bewoner.

EXCLUSIEF : wij dekken de schade aan de technische installaties van het gebouw, met inbegrip van

 • de liften voor privégebruik
 • de verwarmings-, airconditionings- en waterzuiveringsinstallaties
 • de beschermings- en domoticatoestellen
 • de toestellen voor hydrotherapie en relaxatie
 • de zogenaamde installaties voor ‘groene energie’.

Wij dekken ook de volgende kosten :

 • herstelling van tuinen en daktuinen
 • opsporen en herstellen van water- en brandstoflekken
 • economische verliezen ten gevolge van een storing aan een systeem voor hernieuwbare energie
 • kosten gemaakt door de raadsheer van de mede-eigendom of de beheerder, met een maximum van 10 % van de verschuldigde schadevergoeding.

#3 Een verzekering die de belangen van de verenigingen van mede-eigenaars en beheerders verdedigt

In geval van schade wordt uw schadevergoeding met 5 % verhoogd (met een maximum van € 25 000) om u te vergoeden voor de diverse kosten die u hebt opgelopen ten gevolge van het schadegeval.

U geniet ook een uitgebreide burgerlijke aansprakelijkheid wanneer:

 • bezittingen van een huurder of van derden schade oplopen
 • derden het slachtoffer worden van burenhinder of milieu-inbreuken die gepaard gaan met deze schade
 • materiële schade die het gevolg is van een gewaarborgde schade ten gevolge van constructiefouten of gebrekkig onderhoud van het gebouw.

U geniet ten slotte ook nog rechtsbijstand voor de vereniging van mede-eigenaars en haar leden.


Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.