FR NLPACK RESTO 2.0

Een totaaloplossing die uw restaurant optimaal beschermt

Wie kan intekenen? Alle eigenaars of huurders van een restaurant

Wie zijn de begunstigden? De eigenaar of de huurder, de gevolmachtigden en vennoten, het personeel en de klanten

Welke schadegevallen? Alle materiële schade, verlies van bezittingen en bedrijfsverlies ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekering

De sterke punten

 • Een verzekering ontworpen door restauranthouders voor restauranthouders
 • Een oplossing goedgekeurd door de Federatie HoReCa
 • Premies die werden onderhandeld voor uw sector, tot 50 % goedkoper
 • Alle risico keukenmateriaal
 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor medeverantwoordelijkheid ten gevolge van dronkenschap van een klant

#1 Een verzekering die uw gebouwen en de inhoud ervan beschermt

Wij vergoeden alle schade veroorzaakt:

 • aan de gebouwen tegen nieuwwaarde
 • aan alle bezittingen, materiaal (met inbegrip van computermateriaal) en goederen.

PACK RESTO 2.0 biedt een specifiek pakket ‘Brand’ voor restaurants

Naast de klassieke waarborgen (brand en aanverwante gevaren, natuurrampen) dekken wij ook specifiekere incidenten zoals:

 • brandstoflekken en rook- of roetsporen
 • waterschade veroorzaakt door een homarium
 • ontdooiing of bederf van voedingsmiddelen ten gevolge van een panne aan de installaties of temperatuurschommelingen
 • het breken van glasramen, glazen koepels, zonnepanelen, doorschijnende panelen van kunststof, uithangborden, serres
 • beschadigingen aan gebouwen, vandalisme en kwaadwilligheid.

Een EXCLUSIVITEIT: alle risico keukenmateriaal.

In geval van schade geniet u de volgende bijstand :

 • bewarende maatregelen,
 • overbrenging van het meubilair en opslag van de geredde goederen in een meubelbewaarplaats,
 • depannage voor een voertuig van de klant dat in panne staat op de parking van het restaurant.

#2 Een verzekering die u als uitbater beschermt

PACK RESTO 2.0 vergoedt u bij sluiting van uw restaurant

In geval van een gedeeltelijke of volledige sluiting door een gedekt incident wordt u vergoed om het reële bedrijfsresultaat van uw restaurant te behouden zoals voorzien tijdens deze periode. Optioneel kan ook een personeelslid (chef-kok of andere) een schadevergoeding genieten.

PACK RESTO 2.0 biedt een uitgebreide dekking BA Exploitatie

Op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid dekt PACK RESTO u automatisch:

 • in geval van voedselvergiftiging van een van uw klanten
 • voor de bezittingen van uw klanten in de vestiaire en op de parking
 • als kok aan huis
 • voor uw eventuele medeaansprakelijkheid voor schade die door uw klanten wordt berokkend aan derden ten gevolge van dronkenschap.

PACK RESTO 2.0 biedt u een uitgebreide rechtsbijstand

De rechtsbijstand wordt uitgebreid tot acties ondernomen tegen of door u als restauranthouder in het kader van:

 • sociale bescherming (RVA, RSZ, ziekenfondsen, arbeidsgeneeskundige diensten …)
 • arbeidsrecht (betwisting van een ontslag, vordering van overuren …)
 • fiscaal recht (geschil na een controle)
 • administratief recht (problemen met een overheidsdienst, zoals het FAVV …)
 • vermogensrecht (geschil over uw eigendom met de buren of met ondernemingen die werken, herstellingen of onderhoud uitgevoerd hebben of met dienstverleners …)

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs.